• Sl1
  • Sl2
O mnie

Zdjcie000Daria urodzi?a si? 12.12.2002 r. w Szubinie z wrodzonym zapaleniem p?uc. Pierwsze chwile jej ?ycia by?y niepokoj?ce ale nie zwiastowa?y tego, ?e w przysz?o?ci b?dzie jeszcze gorzej, co okaza?o si? dopiero kilka tygodni p?niej. Zacz??o si? od tego, i? nasza crka w pierwszej dobie swojego ?ycia trafi?a na oddzia? intensywnej opieki noworodka w Szpitalu Wojewdzkim w Bydgoszcz, gdzie przebywa?a 12 dni. W pi?tym miesi?cu Jej ?ycia stwierdzono nieprawid?owy rozwj, upo?ledzenie psychoruchowe mimo, to ma w sobie wiele rado?ci i pogody ducha. Nie wiadomo co stanowi przyczyn? jej choroby i na obecn? chwil? jest nadal niezdiagnozowana. Daria jeszcze nie mwi, nie bawi si? jak inne dzieci, nie wykonuje podstawowych czynno?ci samodzielnie. Ze wzgl?du na konieczno?? zapewnienia jej sta?ej opieki jak i ca?ego procesu edukacyjnego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego pracuje zawodowo tylko m??. Dzi?ki intensywnej i regularnej rehabilitacji Daria przy naszej asekuracji potrafi i?? na w?asnych nogach. Wierz?c w Wasz? wyrozumia?o?? prosimy o wsparcie finansowe. Przy??czcie si? do gromadzenia funduszy na leczenie, sprz?t oraz kosztown? rehabilitacj? poprzez przekazanie darowizny lub 1 % z podatku dochodowego.

Prosimy rwnie? o rozpowszechnianie powy?szego apelu w?rd znajomych i przyjaci?

KTO PRZEKAZUJE KOMU? DAR CZ?STO GO SAM OTRZYMUJE
OFIAROWANIE BOWIEM PRZYNOSI RADO??

 
galeriaGALERIA ZDJ??

contact
Kamila Ga?dyn-Biel  
tel. kom. 600 163 433

koperta_m email: dariabiel@onet.pl

Copyright © 2011. Realizacja: Strony www